Małym przedsiębiorstwem jest firma spełniająca następujące warunki: zatrudnia mniej niż 250 pracowników, jej roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, a całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR.

Marketing w praktyce pokazuje zarówno wady, jak i zalety prowadzenia małej firmy. Zaczynając od zalet, możemy wymienić:

- fakt bycia własnym szefem – to bezsprzeczna zaleta, powoduje, że przedsiębiorcy są bardziej zadowoleni z życia;

- elastyczność – szybkość reagowania na zmienne potrzeby klientów, otwartość na sugestie nowych produktów i rozwiązań, negocjacje z klientem są łatwiejsze dzięki minimalnej biurokracji;

- motywacja – wielka wola i chęć istnienia, szukanie dobrych dla siebie rozwiązań,

- świeżość – mały zespół oznacza partnerskie, co dobrze wpływa na identyfikację pracowników z firmą, ludzie, którym zależy na rozwoju firmy mają mnóstwo pomysłów.

Marketing w praktyce wyróżnia również wady prowadzenia małej firmy. Należą do nich między innymi:

- niewielkie środki na rozwój – problemy z utrzymaniem płynności finansowej, mała wiarygodność przy zaciąganiu kredytów;

- koncentracja na ‘tu i teraz”- brak długofalowej wizji, celu, prognoz rozwojowych;

- niewielkie know-how i rynek – jeśli znajomy obiecał, że skorzysta z usług naszej firmy, to owszem, zrobi to, ale pod warunkiem, że dostanie przynajmniej tak dobrą ofertę jaką dostałby w dużej firmie;

Marketing w praktyce pokazuje wady i zalety prowadzenia małej firmy

Marketing w praktyce pokazuje wady i zalety prowadzenia małej firmy

Marketing w praktyce pokazał już nieraz, że w małej firmie działania promarketingowe są pobieżne, wybiórcze i nie do końca skoordynowane. Wiąże się to oczywiście z brakiem płynności finansowej, zwłaszcza na początku działalności firmy. Marketing w praktyce zdaje się wyznawać zasadę „nie planuj przyszłości, jeśli zagrożona jest teraźniejszość”.